Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de website, patiëntenzorg en diensten van Orthostance® (hierna “wij”, “ons” genoemd).
Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze patiënten, klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden verwerken wij jouw gegevens alleen op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

 
Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en jou de beste ervaringen met onze zorgverlening, producten en diensten te kunnen bieden. Een aantal van deze gegevens geef je ons (optioneel) rechtstreeks door, bijvoorbeeld wanneer je een afspraak aanmaakt op onze website, inschrijft voor een lezing, workshop, opleiding, seminaries, consultancy en/of coaching-trajecten, je reageert op een openstaande vacature,…

Gegevens die wij verzamelen:

 • Contactgegevens:
  • Naam
  • Adresgegevens
  • Email
  • Telefoonnummer
 • Online audits & vragenlijsten:
  • Bedrijfs- en persoonlijke gegevens m.b.t. deelname workshop, seminarie, opleiding, …

Wij registreren ook informatie over het bedrijf waarin onze leden en/of prospecten werken (bv: BTW- nummer, activiteitensector,…).

 
Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie die je ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met jou te beheren, of om de website en aan jou gerelateerde zorgverlening, diensten en producten aan te passen of te verbeteren.

We kunnen je persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, om promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn voor jou.
Je kan op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder e-mailbericht.

 
Een overzicht van onze verwerkingsactiviteiten:
 • Nieuwsbrief uitsturen
 • Organiseren van workshops, seminaries en opleidingen
 • Informatie in verband met onze producten en de verkoop
 • Verbeteren van de service
 • Klantenservice aanbieden
 • Klachten afhandelen
 
Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Indien je verdere informatie wenst omtrent de exacte termijn, kan je ons steeds contacteren.

 
Overdracht van gegevens aan derden

Je gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen.

 
Veiligheid van persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving

 
Rechten
 • Recht van toegang en inzage
  Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat Wij van jouw persoonsgegevens maken.
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Indien je beschikt over een persoonlijke login tot onze klantenwebsite (enkel bij specifieke programma’s), dan kan je zelf de persoonlijke instellingen van je account aanpassen. Hou er wel rekening mee dat dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. Je mag daarnaast ook vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van verzet
  Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht
  Je beschikt over het recht om de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming
  Wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Recht om klacht in te dienen
  Je hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie:

  Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35
  website: https://privacycommission.be/nl
  email: commission@privacycommission.be

 
Wijzigingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden het recht dit privacybeleid op elk moment te wijzigen of te actualiseren.
Wij raden je aan om ons privacybeleid periodiek door te lezen.

 
Vragen en feedback

Indien je vragen hebt over ons privacybeleid, dan kan je ons contacteren via onderstaande gegevens:
Ons adres: Aveschoot 8, 9971 Lembeke, België
Ons telefoonnummer: 09/377 04 12 (Kantooruren)
Ons emailadres: info@orthostance.be